E-learning

Sar te keren buti e platformaja?

Anglal tumende si i platforma vaš o e-sikljobiba kote so šaj te arakhen  video vi audio materijalora vaš čhibjakero sikljoviba e tematoncar pala arakibe bučhi, ja palem tematoncar kola so ka lokjarel tumaro bučakoro rodipe ja palem sigone te arakhen bučhi.

E video materijalora šaj te resljaren pes pe kroacijaki, slovenijaki, italijaki thaj serbijaki čhib, dži kote e audio materijalija šaj te resljaren pes vi pe anglikani thaj romani čhib (romani čhib, Ljimba d’Bjaš, sinti).
Dureder das tumenge skurto instrukcije pala kodo sar te keren bučhi ki platformavaš o e-sikljovibe.

 

 1. Crden kotar o Modulo 1, Lekcija 1 – Bibučharipe.
 2. Klikninen ko linko sar so si e lekcijakero anav.
 3. Ka phutrel pes nevo džami thaj ka legarel tumen dži ko Vhip kote so šaj te šunen audio lekcija.
 4. Kana ka šunen lungo pauza ki audio lekcija,  ačhaven o glaso thaj den dževapi ko dendo phučhibe. Keren lafi vorbin pala akava phučibe e javerencar thaj gindinen savo dževapi ka den.
 5. Šunen sa e lekcije kotar o avgo dži ko agorutno kotor  ko tasviri katar jekh modelo. Ko avgo modulo isi 5 lekcije, ko dujto modulo isi 5 lekcije, e trito module isi 3 lekcije thaj ko štarto modulo isi 13 lekcije.
 6. O video vi o audio materijalora šaj te oven dikhle thaj šunde odoborom droma koborom so tumen mangen, sati vrama dži kote sikljoven olen.
 7. Pala e sa lekcijengo šunibe kotar akava modulengero tasviri, šaj te džan po egzamo/ispito.
 8. O egzamo/ispito/ šaj te arakhen ko linko telal sa akala lekcije ko tasvireskero modulo.
 9. Ko egzamo kotar o avgo modulo pala o testiribe isi tumen10 phučhiba, ko egzamo kotar o dujto modulo isi 10 phučhiba, ko egzamo kotar o trito modulo isi 10 phučhiba, dži kote ko štarto isi 20 phučhiba. Sa ko sa total isi 50 phučiba.
 10. Klikninen ko linko , ka phutrel pes nevo džami kova so ka legarel tumen dži ko google formularo.
 11. Te peren o testi na trubuj tumenge e-mail adresa ja palem varesavi javer registracija.
 12. Ko egzami naj numerija, ja palem bodora.Majbut bodora/poenija/ si 50.
 13. O phučhiba si lokhe, so phenel kaj šaj te birin maškar štar, trin ja pale duj  dende dževapija, ja palem  te phene čhačhutni ja bičhačutno dževapi.
 14. Te kergjen hiba ko phučhibe, ačhoven, gindinen thaj palem den dževapi te šaj te keren palpalutno meterijaleskero sikljovibe.
 15. Ko agor kotar e modulora arakhela pes formularo kova so trubuj te perel pes thaj te phenen koborom sijen čhajle/yadovlno kotar sa akava.
 16. O formularo pala kodo koborom sijen tumen čhajle phravela pes ko nevo džami , a te hramonen peren o formularo  si i jekh thaj jekh procedura sar o pheripe ispito/egyamo.
 17. E hramome materijali kova so genavela pes ko video vi ko audio materijalija šaj te oven lende  te oven peravde tele ko kompjuteri, te oven printime ja palem te oven genavde kana ka mangen te sikljoven kana mangen tumen.

BAHTASA SAVORENGE!

Modulo 4

Evaluacijako phučiben