E-learning

Kako koristiti web platformu?

Pred vama se nalazi e-learning platforma na kojoj možete pronaći video i audio materijale za učenje jezika s temama iz radnog odnosa, odnosno s temama koje će vam olakšati vašu potragu za poslom ili vam omogućiti bržu potragu za poslom.

Video materijali dostupni su na hrvatskom, slovenskom, talijanskom i srpskom jeziku, dok su audio materijali dostupni na engleskom i romskim jezicima (Romani chib, Ljimba d’Bjaš, Sinti).

U nastavku vam donosimo kratke upute kako koristiti e-learning platformu.

 1. Krenite od modula 1, lekcije 1 – Nezaposlenost.
 2. Kliknite na link koji se nalazi uz naslov lekcije.
 3. Otvorit će vam se novi skočni prozor koji će vas odvesti na YouTube gdje možete pogledati video lekciju.
 4. Kada se u video lekciji pojavi upitnik (?) na žutoj podlozi, pauzirajte video i odgovorite na pitanje koje vam je postavljeno u videu. Porazgovarajte s ostalima o pitanju i razmislite o vašem odgovoru.
 5. Poslušajte sve lekcije od početka do kraja koje se nalaze unutar određenog modula. Prvi modul ima 5 lekcija, drugi modul ima 5 lekcija, treći modul ima 3 lekcije i četvrti modul ima 13 lekcija.
 6. Video i audio materijale možete gledati i slušati koliko god puta želite, sve dok ne utvrdite gradivo.
 7. Nakon što poslušate sve lekcije unutar modula, možete pristupiti ispitu.
 8. Ispit se nalazi na linku ispod svih lekcija unutar modula.
 9. Ispit iz prvog modula ima 10 zadataka, ispit iz drugog modula ima 10 zadataka, ispit iz trećeg modula ima 10 zadataka, a ispit iz četvrtog modula ima 20 zadataka. Sveukupno je 50 zadataka.
 10. Kliknite na link i otvorit će vam se novi skočni prozor koji će vas odvesti na google obrazac.
 11. Za rješavanje ispita nije potrebna e-mail adresa ili bilo kakva druga registracija.
 12. Ispit se ne ocjenjuje, ali ima bodove. Možete sakupiti maksimalno 50 bodova.
 13. Pitanja su jednostavna što znači da odabirete između četiri, tri ili dva ponuđena odgovora ili točnog i netočnog.
 14. U slučaju da odgovorite krivo, stanite i razmislite o netočnom odgovoru i pokušajte ponovno odgovoriti na njih kako biste utvrdili gradivo.
 15. Na kraju svih modula nalazi se obrazac o zadovoljstvu koji isto trebate ispuniti.
 16. Obrazac o zadovoljstvu također se otvara u novom skočnom prozoru, a za popunjavenja vrijede ista pravila kao i za ispit.
 17. Pisani materijal koji se čita u video i audio materijalima možete preuzeti na svoje računalo, isprintati i pročitati svaki put kada poželite osvježiti svoje znanje.

 

SRETNO SVIMA!

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Evaluacijski upitnik