E-learning

Kako koristiti web platformu?

Pred vama je platforma za e-učenje na kojoj možete pronaći video i audio materijale za učenje jezika sa temama zapošljavanja, odnosno sa temama koje će vam olakšati traženje posla ili omogućiti brže pronalaženje posla.

Video materijali su dostupni na hrvatskom, slovenačkom, italijanskom i srpskom jeziku, dok su audio materijali dostupni na engleskom i romskom jeziku (Romani chib, Ljimba d’Bjaš, Sinti).

U nastavku vam dajemo kratka uputstva o tome kako da koristite platformu za e-učenje.

 1. Počnite od Modula 1, Lekcija 1 – Nezaposlenost.
 2. Kliknite na vezu -link pored naslova lekcije.
 3. Otvoriće se novi iskačući prozor koji će vas odvesti na YouTube gde možete pogledati video lekciju.
 4. Kada se u video lekciji na žutoj pozadini pojavi znak pitanja (?), pauzirajte video i odgovorite na pitanje koje je postavljeno u video snimku. Razgovarajte o pitanju sa drugima i razmislite o svom odgovoru.
 5. Poslušajte sve lekcije od početka do kraja koje se nalaze unutar određenog modula. Prvi modul ima 5 lekcija, drugi modul ima 5 lekcija, treći modul ima 3 lekcije i četvrti modul ima 13 lekcija.
 6. Video i audio materijale možete gledati i slušati koliko god puta želite, dok ne razumete materijal.
 7. Nakon slušanja svih lekcija u okviru modula, možete pristupiti ispitu.
 8. Ispit se nalazi na linku ispod svih lekcija u okviru modula.
 9. Ispit iz prvog modula ima 10 zadataka, ispit iz drugog modula ima 10 zadataka, ispit iz trećeg modula ima 10 zadataka, a ispit iz četvrtog modula ima 20 zadataka. Ukupno ima 50 zadataka.
 10. Kliknite na vezu i otvoriće se novi iskačući prozor koji će vas odvesti do google formulara.
 11. Za rešavanje ispita nije potrebna e-mail adresa ili bilo koja druga registracija.
 12. Ispit se ne ocenjuje, ali ima bodove. Možete sakupiti najviše 50 poena.
 13. Pitanja su jednostavna, što znači da birate između četiri, tri ili dva ponuđena odgovora ili tačna i netačna.
 14. U slučaju da odgovorite pogrešno, zastanite i razmislite o netačnom odgovoru i pokušajte ponovo da odgovorite na njih da biste potvrdili gradivo.
 15. Na kraju svih modula nalazi se formular za zadovoljstvo, koji takođe treba da popunite.
 16. Formular zadovoljstva se takođe otvara u novom iskačućem prozoru, a za popunjavanje važe ista pravila kao i za ispit.
 17. Pisani materijal koji se čita u video i audio materijalima možete preuzeti na računar, odštampati ga i čitati svaki put kada želite da osvežite svoje znanje.

SREĆNO SVIMA!

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Evaluacioni upitnik