Čhibjakere kompeticijengo bajrovipe maškar e romane nacionalno minoritetija

Avguni rigori

O projekto

Ova web stranica izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

O Projekto KA2-2020-1-HRO1-KA204-077749 Čhibjakere kompetenicijengo bajrovipe maškar e romane nacionalno minoritetija – „Lačeder tosara“ ko tasviri kotar i programa Erasmus + Glavno  aktiviteto 2: Strategikano partneriribe kola so implementirinena o projekto si kotar e 4 (štar) evropakere thema (Kroacija, Italija, Slovenija thaj Serbija) sa jekhe cilosar te reslajrel pes džanibe thaj kompeticije baši e romane nacionalno minoriteteski integracija ki lokalno komuniteta.

O projekto si legardo kotar e Sportikani škola PESG.

Partneri ko akava projekto si:

  • Asocijacija romano amalipe”Luna” (Kroacija)
  • ROMNI – APS (Italija)
  • Asocijacija Romano džuvljengero khetanipe (Serbija)
  • Asocijacija baši volontarno butikheribaskoro vazdipe Novo Mesto/Nevo than/ (Slovenija).

Projektesko rezultato

Akava ka ovel inovativno veb platforma modulencar kote so o kontento /sa so ka ovel andre/ka ovel pe romane čhibja (Romani čhib, Ljimba d'Bjaš, Sinti), a kotar i aver rig ka ovel thaj pe kroacijaki, serbikani, italijaki thaj anglikani čhib.

E projektesko cilo

Si deibe inovativno metodija thaj kontentija/sadržaija/baši Romengero sikljovibe pe umal baši e čhibjengero kompetencijengo vazdipe.

Ukupna vrijednost projekta je: 163.557,00 €.
Naslov projekta: Povećanje jezičnih kompetencija romske nacionalne manjine – ”Bolje sutra”
Naslov projekta na engleskom: Increasing the language competences of the Roma national minority – ”Better tomorrow”
Akronim projekta: BETTER TOMORROW

Projektesko rezultato

Program za podizanje jezičnih kompetencija romske nacionalne manjine

Preuzmite PDF

ISTRAŽIVANJE O ISPITIVANJU JEZIČNIH KOMPETENCIJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Preuzmite PDF

Partneri

Kontakt

Sportsko učilište PESG
Varšavska 17
10000 Zagreb
Hrvatska