Predstavljanje partnera – DRPDNM

Друштво за развој добровољног рада Ново место или скраћено ДРПДНМ је удружење које се бави областима као што су социјална заштита, омладина и култура на националном и међународном нивоу. Својим активностима настоје да допринесу развоју инклузивног и отвореног друштва, са посебним акцентом на социјално укључивање националних мањина. У својим активностима подстичу грађански дијалог између ромске мањине, удружења и доносилаца одлука како би утицали на положај и могућности Рома у Словенији. ДРПДНМ је организација заснована на солидарности, толеранцији, волонтеризму и учешћу у креирању јавних политика. Циљеви удружења су стварање свести о грађанству и интеркултуралном дијалогу кроз укључивање различитих група грађана.
Током година, Друштво је отворило Дневни боравак за децу и Дневни боравак за ромску децу, који реализују програме за инклузију осетљивих група које су социјално искључене. Неки од ових програма су: Култура, Живети заједно, КУЛТ – ПРАКТИЧАР, Регионални НВО центар и Активно грађанство. Програми се заснивају на социјалној интеграцији и унапређењу основних вештина, као и јачању локалне заједнице са акцентом на одрасле Роме.
Такође често организују јавне догађаје попут округлих столова, јавних трибина, конференција, ТВ емисија како би подигли свест о значају интеркултурализма и ојачали друштво за инклузију Рома.