Pojmovnik

Srpski
diskriminacija na poslu

protivzakonito je ako je zasnovano na polu, građanskom statusu, porodičnom statusu, seksualnoj orijentaciji, veri, godinama, invaliditetu, rasi… To znači da neko tretira jednu osobu nepovoljnije od druge osobe.

Romani chib
diskriminacija na poslu - diskriminacija ki buti - naje premalo hakaj ako ovola sebepi taro djender, manushengo statusi, familijako statusi, seksualno orijentacija, pachavipa, bersha, invaliditeti, rasa...
Ljimba d'Bjaš
Diskriminacija p psle - P posle pote šefu ili nuščine altu sc zk ili nušte fake če nuj bun d tine (k nulukri bine ili alta
Sinti
Diskriminasjone in labatarpe - Ilegale ta vel maskar genere, stato civile, stato familjare,orjentamento sesuale, religjone, bers, disabilita, gara..... pinel ke kiake kerela sukar vas jek persona i na par ja vavar persona.