Pojmovnik

Hrvatski
Motivacijsko pismo u CV

za radno mjesto za koje se prijavljujete – aplicirate – jasno opišite cilj u karijeri koji se odnosi na radno mjesto za koje se prijavljujete. Motivacijsko pismo također treba biti na jednoj strani A4 papira. Piše se istim fontom i veličinom teksta kao CV i bilo bi dobro da bude u istom vizualnom stilu. Ne pišite ga u tijelu maila. Neka to bude zaseban dokument. Pokažite koliko ste motivirani za poziciju za koju se prijavljujete. Pokažite im zašto da odaberu vas. Koji je vaš social proof? Izbjegavajte opće fraze (npr. Motivira me uspjeh, timski sam igrač, kreativna osoba itd.) Ako ih već koristite, potkrijepite ih primjerima. Znajte da se uvijek vidi kada vam je motivacijsko pismo generično ili preuzeto sa interneta.
Struktura motivacijskog pisma
U prvom dijelu trebaju stajati vaši osobni podaci (ime i prezime, adresa, telefon i mail)

U prvom pasusu napišite za koje radno mjesto se prijavljujete i gdje ste vidjeli oglas za posao.

Drugi pasus neka bude posvećen vašim vještinama, obrazovanju i radnom iskustvu, kao i sposobnostima i relevantnim osobinama koje vas čine pogodnim za mjesto za koje se prijavljujete.

U trećem odjeljku treba ukratko objasniti zašto želite baš taj posao i tu kompaniju.

Istražite dobro firmu za koju se prijavljujete. Raspitajte se kolike su plaće tamo, kakva je poslovna kultura. Na taj način možete pokazati da se vaše osobine i uvjerenja uklapaju u kulturu te firme.

Naravno, ako se uklapaju. Ako vidite da se ne uklapaju, nemojte ni da se prijavljujete.

U posljednjem odjeljku kratko napomenite potencijalnom poslodavcu da ste mu na raspolaganju za sva eventualna pitanja i pokažite interes za suradnju.

Romani chib
Lil tari motivacija ko CV - basho bucharno than basho kova prijavinenape - aplicirinena - vakeren soj tumaro cilj ki karijera kova phanlo tumare bucharne thaneja basho kova mangena. Motivacionako lil valjanol te ovol ko A4 rig. Ramosarolape ko jek font thaj baro te ovol sar o CV thaj te ovol ko jek vizuelno stil. - Na ramosaren ko trupo taro mejl. Neka ovol ulavdo dokumento. - Sikaven kobor sijen motivishime basho than kova prijavinenape - Sikave soske te len ture. Kova tumaro social proof - Ma keren fraze ( suksesi mage motivacija, timsko igrachi sijum, kreativno manush)Znajte da se uvek vidi kada vam je motivaciono pismo generično ili preuzeto sa interneta. - Valjanol te djanen kaj dikholape kana o lil genericno numa liljape taro internet - struktur tro motivaciono lil - Ko angluno kotor valjanol te ovol tumare podatkija (anav angloanav, adresa, telefoni thaj mejl) . - Ko angluno pasus ramosaren basho kova than prijavinenape thaj kote dikhljen oglas bashi buti. . - Dujto pasus neka ovol so djanen te keren. sikljovipa thaj kobor bersha isi tumen djandipa, sar em save osobine kerena tumen kaj sijen odova manush basho than kova prijavinenape. . - Ko trito than vakeren soske mngena odoja buti thaj odoja kompanija. - Roden shukar e firma kote prijavinenape. Dikhen kobor odothe o plate, bucharni kultura. Adjahar shaj te sikaven kaj tumen shaj oven ki odoja fir. - Ako uklopinenpe, ako na, ma prijavinen tumen. . - Ko agorutno than basho manush kova dola buti vakeren kaj sijen phravde bashi buti thaj puchipa thaj sikaven interesuipe bashi buti.
Ljimba d'Bjaš
Skrisara d motivate in CV - Skrij d če vrja i d če trebuje s lukre baš la jej
Sinti
Letera di kopertura in CV - Pur labatarpe ke i par kares i dumanda i par kares dumanda i ta pines in dua kamea rivos pur lababarbe ke i par kares i dumanda. I letera du akompagnamento i ta vel kerdi par ja fojo A4.Ilo kerdo in dur teso modo ar u CV e i sukar ta dikelpe kajek. Na piloo minga in dur email ker ta vel ja koa kokari. Ker diken ar rikarea but par doa labatarbe ke i par par kares dea dumanda .ker ta kojaven parke i ta sernarento. Kaj i prua socjale? Muk ta len u frasi generali (ar kamea ta ves baro,jom fjerma ta gja kun u personi,jom gosari,ecc....) se usareili ker u esempi. I ta gines ke i pure ta dikes sempar ke tar letera da presentasion generica o tel da internet. Ar ila kerdi i letera da tresentasion. U primo tokar i ta ven tar dati ar (lao e surlao,indiriso,telefono,email) par primo, pin parke labatarbe i par kares i dumanda e in dua dikjal u reklam du labatarbe. In dur sekondo tokar i ta pines u jal fjermo kares,u studjardal,ke labatarbe kardal bela, u jal fjermo kares e ar jal kerdo tu ke pinela ke jal misto par i dumanda ke i par kares. In dur terso tokar, i ta pines parke kamea doa labatarbe e ta dea Dita. Rode misto i Dita ke i par kares i dumanda. Buch kisi taparea ar lila kerdi i Dita. Kiake karea diken ke u jal fjermo kares gjala misto par dea Dita misto.se gjala misto altrimenti na iskrivarto miga.