Glosar

Slov
spremno pismo v življenjepisu

Spremno pismo naj zveni iskreno in izžareva elansko, življenjepis pa je treba prilagoditi vsakemu natečaju in ga seveda redno posodabljati. Spremno pismo je poleg življenjepisa vaše predstavitve in ne pozabite, da govori v vašem imenu, dokler ne pridete na razgovor
navedite imena več vaših nekdanjih profesorjev ali delodajalcev
pripravljen dati priporočilo (ime, služba, podjetje, telefonska številka, e-poštni naslov). Najprej se prepričajte, da so ti ljudje resnično pripravljeni dati priporočilo, da se izognete morebitnim nevšečnostim.
če ste objavili članke ali ste sodelovali ali boste sodelovali
na eni ali več znanstvenih ali strokovnih konferencah naj bodo takšni podatki vključeni v vaš življenjepis. Če ste študent prvega letnika in še nimate akademskih dosežkov, v življenjepis vpišite prejšnje obštudijske in učne uspehe – rezultate tekmovanja, sodelovanje v šolskem svetu itd. – in jih na kratko opišite. V življenjepis ne vnašajte nobenih potrdil, razen če zadevajo konkurenco in področje, za katero se prijavljate.
pisno potrdilo, dokument, pričevanje ..

Romani chib
Lil tari motivacija ko CV - basho bucharno than basho kova prijavinenape - aplicirinena - vakeren soj tumaro cilj ki karijera kova phanlo tumare bucharne thaneja basho kova mangena. Motivacionako lil valjanol te ovol ko A4 rig. Ramosarolape ko jek font thaj baro te ovol sar o CV thaj te ovol ko jek vizuelno stil. - Na ramosaren ko trupo taro mejl. Neka ovol ulavdo dokumento. - Sikaven kobor sijen motivishime basho than kova prijavinenape - Sikave soske te len ture. Kova tumaro social proof - Ma keren fraze ( suksesi mage motivacija, timsko igrachi sijum, kreativno manush)Znajte da se uvek vidi kada vam je motivaciono pismo generično ili preuzeto sa interneta. - Valjanol te djanen kaj dikholape kana o lil genericno numa liljape taro internet - struktur tro motivaciono lil - Ko angluno kotor valjanol te ovol tumare podatkija (anav angloanav, adresa, telefoni thaj mejl) . - Ko angluno pasus ramosaren basho kova than prijavinenape thaj kote dikhljen oglas bashi buti. . - Dujto pasus neka ovol so djanen te keren. sikljovipa thaj kobor bersha isi tumen djandipa, sar em save osobine kerena tumen kaj sijen odova manush basho than kova prijavinenape. . - Ko trito than vakeren soske mngena odoja buti thaj odoja kompanija. - Roden shukar e firma kote prijavinenape. Dikhen kobor odothe o plate, bucharni kultura. Adjahar shaj te sikaven kaj tumen shaj oven ki odoja fir. - Ako uklopinenpe, ako na, ma prijavinen tumen. . - Ko agorutno than basho manush kova dola buti vakeren kaj sijen phravde bashi buti thaj puchipa thaj sikaven interesuipe bashi buti.
Ljimba d'Bjaš
Skrisara d motivate in CV - Skrij d če vrja i d če trebuje s lukre baš la jej
Sinti
Letera di kopertura in CV - Pur labatarpe ke i par kares i dumanda i par kares dumanda i ta pines in dua kamea rivos pur lababarbe ke i par kares i dumanda. I letera du akompagnamento i ta vel kerdi par ja fojo A4.Ilo kerdo in dur teso modo ar u CV e i sukar ta dikelpe kajek. Na piloo minga in dur email ker ta vel ja koa kokari. Ker diken ar rikarea but par doa labatarbe ke i par par kares dea dumanda .ker ta kojaven parke i ta sernarento. Kaj i prua socjale? Muk ta len u frasi generali (ar kamea ta ves baro,jom fjerma ta gja kun u personi,jom gosari,ecc....) se usareili ker u esempi. I ta gines ke i pure ta dikes sempar ke tar letera da presentasion generica o tel da internet. Ar ila kerdi i letera da tresentasion. U primo tokar i ta ven tar dati ar (lao e surlao,indiriso,telefono,email) par primo, pin parke labatarbe i par kares i dumanda e in dua dikjal u reklam du labatarbe. In dur sekondo tokar i ta pines u jal fjermo kares,u studjardal,ke labatarbe kardal bela, u jal fjermo kares e ar jal kerdo tu ke pinela ke jal misto par i dumanda ke i par kares. In dur terso tokar, i ta pines parke kamea doa labatarbe e ta dea Dita. Rode misto i Dita ke i par kares i dumanda. Buch kisi taparea ar lila kerdi i Dita. Kiake karea diken ke u jal fjermo kares gjala misto par dea Dita misto.se gjala misto altrimenti na iskrivarto miga.