Pojmovnik

Srpski
zajednica (lokalna)

Skupina pojedinaca, obitelji ili skupine koje dele zemljopisni položaj, identitet, vrednosti, iskustva ili interese