Pojmovnik

Srpski
zajednica (lokalna)

Grupa pojedinaca, porodica ili grupa koje dele geografsku lokaciju, identitet, vrednosti, iskustva ili interesovanja