Pojmovnik

Hrvatski
zajednica (lokalna)

Skupina pojedinaca, obitelji ili skupine koje dijele zemljopisni položaj, identitet, vrijednosti, iskustva ili interese