Pojmovnik

Srpski
samozaposlenje

lice koje samostalno obavlja poslove i nije zaposleni u privrednom društvu u tuđem vlasništvu.

Romani chib
samozaposlenje - korokorobuti - manush kova korkoro kerol buti, a na kerol buti ki kompanija koja nekaski avereski.
Ljimba d'Bjaš
Lukre singr d jel - Knd lukri a kas ili singr t tne
Sinti
Lavoratore autonomo - Ja persona ke labatarela kokaro e nilo tel kegjano,naj raj vaver socjeta.