Pojmovnik

Hrvatski
samozaposlenje

osoba koja samostalno obavlja posao, a nije zaposlenik u tvrtki u vlasništvu nekoga drugog.

Romani chib
samozaposlenje - korokorobuti - manush kova korkoro kerol buti, a na kerol buti ki kompanija koja nekaski avereski.
Ljimba d'Bjaš
Lukre singr d jel - Knd lukri a kas ili singr t tne
Sinti
Lavoratore autonomo - Ja persona ke labatarela kokaro e nilo tel kegjano,naj raj vaver socjeta.