Pojmovnik

Srpski
samostalan radnik

je profesionalac koji je samozaposlen i radi samostalno za jednu ili više kompanija ili klijenata. Frilenseri uglavnom sami postavljaju svoje plate i raspored rada

Romani chib
samostalan radnik - samostalno bucharno - ov tano profesionalci kova korkoro kerol buti thaj shaj kerol buti ki jek numa po buderi kompanije numa klijentija.
Ljimba d'Bjaš
Sngr lukre - Tot će fače p posle pote sngr s lukre
Sinti
Labatares kokaro - Jek ke ilo fjermo ta karel ja labatarpe e labatarela kokaro tipo pitravela ja kada e bjankavela peskar koa ke ilo fjermo ta karel