Pojmovnik

Hrvatski
samostalan radnik

je profesionalac koji je samozaposlen i radi neovisno za jednu ili više tvrtki ili klijenata. Slobodnjaci uglavnom postavljaju vlastite stope plaćanja i raspored rada.

Romani chib
samostalan radnik - samostalno bucharno - ov tano profesionalci kova korkoro kerol buti thaj shaj kerol buti ki jek numa po buderi kompanije numa klijentija.
Ljimba d'Bjaš
Sngr lukre - Tot će fače p posle pote sngr s lukre
Sinti
Labatares kokaro - Jek ke ilo fjermo ta karel ja labatarpe e labatarela kokaro tipo pitravela ja kada e bjankavela peskar koa ke ilo fjermo ta karel