Pojmovnik

Srpski
Propratno pismo u CV

Propratno pismo (PP) je dokument koji prati vašu biografiju tj. CV, kada se prijavljujete za posao.Cilj propratnog pisma je da odgovori na pitanje poslodavca: Zašto bi trebalo da zaposlim ovu osobu?
Stuktura sadržaja
Idealno propratno pismo ne treba da ima više od četiri pasusa. Cilj prvog je da naglasi za šta se prijavljuejte i gde ste dobili informacije o konkursu. U drugom pasusu treba navesti kvalifikacije i veštine koje posedujete (veštine prezentacije, komunikacije, pregovaranja ili druge kvalifikacije relevantne za konkretno radno mesto) koje vas čine pravom osobom za taj posao. Pažljivo pročitajte oglas, odredite potrebne kvalifikacije i proverite još jednom da li ste vi prava osoba za taj posao. Nemojte samo navesti svoje vrline, navedite obrazloženje. Možda je najbolji način da počnete sa vašim prethodnim radnim iskustvom i time kako ste razvili kvalifikacije i veštine koje posedujete. Isto kao i u CV-u, rezultat treba da bude da ste vi nezavisna osoba koja zna da preuzme inicijativu i odgovornost. Obrazložite u ovom delu i eventualne nejasnoće koje bi poslodavac mogao imati čitajući vaš CV i objasnite zašto sve vi prava osoba za to mesto, čak i u slučaju da ne ispunjavate sve uslove koji se u oglasu traže. Ukratko, drugi paragraf treba da pokaže da ste dobri za taj posao.
Treći pasus pokazuje zašto želite taj posao. Razmislite o tome, jer će vas to pitanje verovatno sačekati na intervjuu – zašto ste se prijavili baš za taj posao i baš u toj kompaniji. Treba da pokažete jaku motivaciju i sposobnost da doprinesete radu konkretne organizacije, a da zauzvrat dobijete određenu satisfakciju (poželjno je da vaša jedina satisfakcija i motivacija nije samo novac, već da su vam bitni mogućnosti usavršavanja, napredovanja…).

Poslednji pasus naglašava da ste voljni da poslodavcu detaljnije objasnite i pokažete svoje kvalitete prilikom intervjua.

Propratno pismo treba da zvuči iskreno i da odiše elanom, kao i CV treba ga prilagoditi svakom konkursu i naravno redovno ažurirati već naproti. Propratno pismo je pored CV-ja vaša prezentacija i treba imati na umu da on govori u vaše ime sve dok se vi ne pojavite na intervjuu

primer propratnog pisma link: https://motivacionopismo.com/2017/06/01/motivaciono-pismo-trgovac/

Romani chib
popherdo lil ko CV -
Ljimba d'Bjaš
Skrisara d intencie in CV
Sinti
Ja letera da presentasion (P.P.) - ja lil ke ingivela tur CV, quando usareilo par ja labatarbe. I letera servola par ta rispundares ja dumanda da tur raj du labatarbe. Parke i ta lato ta labatares? Ar ila kerdi, ja letera da presentasion lacjni ta vela piu but da star tokar. Par primo i ta pines parke i par kares i dumanda in dua vjal gjnes da dua dumanda. In dur sekon tokar ita ven pren u jal fjermo kares e u qualifiki par dea labatarbe( pines kun jal,ta rakares,negosiares o vavar qualifiki par doa labatarbe)ke karento i persona lacj par doa labatarbe. Legjar misto u anuncjo,dikes misto u servola e se jal i persona lacj pur labatarbe. Na pin ta tregi,dea ja spiegasion.I sukar ta pines ke labatarbe kardal e ar kardal ta ves fjermo ta kares u koa ke karea. Ar in dar ja CV,ita nakel ke jal fjermo anka kokaro e ke ilo fjermo ta karel anka kokaro e ta kumincjarel e ke jal responsabile pin in dar koa tokar u dubi ke tur raj ipure ta venlo quando dikela tur CV e pin parke jal tu i persona lacj par doja posisjon,anke se na ito kroll kondisjoni ke manghena in dur anuncjo. In pisal,in dur sekondo tokar i ta pinel ke jal lacjo pur labatarbe. U terso tokar pinela perke kamea doa labatarbe. Pensar parke kaja dumanda karenala tuke in dur koloqujo – pparke kardal i dumanda par doa labatarbe in dar dea dia. I ta karesdiken ke rikarea but e jal fjermo par doja organisasion specifika,par ta velto pale sodisfasjon (ta kojaven e na rikarea pena pur love,ma ke kamea rikarea pena pur love,ma ke kamea miliorares,ta gjas glan ineresolto but......) U ultimo tokar karea dikes a tur raj kisi jal fjermo quando karea koloqujo. I letera di akompagnamento i ta funol sincera e ta del sikuresa, ar u CV i ta vel misto par kroll e ta vel nevo.