Pojmovnik

Srpski
pretraživač

Softverski progrаm koji vаm omogućаvа dа surfаte Internetom. Populаrni veb pretrаživаči uključuju Google Chrome, Mozillа Firefox, Microsoft Edge i Internet Eksplorer.

Romani chib
pretraživač - pretraživachi - softversko programi kova kerola shaipa basho surf ko web. Popularno weg pregledachija ovena Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge i Internet Explorer.
Ljimba d'Bjaš
Ku će kac p Internet
Sinti
Browser - Ja programa software ke karela ta navigare in Web ovela Google,Chrome,Mozilla Firefox,Microsoft Edge i Internet Explorer.