Pojmovnik

Hrvatski
pretraživač

Softverski program koji vam omogućuje surfanje webom. Popularni web preglednici uključuju Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Internet Explorer.

Romani chib
pretraživač - pretraživachi - softversko programi kova kerola shaipa basho surf ko web. Popularno weg pregledachija ovena Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge i Internet Explorer.
Ljimba d'Bjaš
Ku će kac p Internet
Sinti
Browser - Ja programa software ke karela ta navigare in Web ovela Google,Chrome,Mozilla Firefox,Microsoft Edge i Internet Explorer.