Pojmovnik

Srpski
posao na daljinu

Rad na daljinu (takođe poznat kao rad od kuće ili rad na daljinu) je vrsta fleksibilnog radnog aranžmana koji omogućava zaposlenom da radi na udaljenoj lokaciji van dozvola kompanije.

Romani chib
posao na daljinu - buti ko duripa - Buti ko duripa (pendjardo sar buti taro kher numa buti ko duripa) tani fleksibilno bucharno aranzhmani kerola shaipa ko durutno than avrijal e buti.
Ljimba d'Bjaš
Lukru duparte - Putem s lukrem da kase psti Internet
Sinti
Lavoro remoto - Labatarbe phuro ( noto i ta labatares khere o telelabatarbe) ili akordo par labatarbe flesibile kun komputer khere.