Pojmovnik

Hrvatski
posao na daljinu

Daljinski posao (poznat i kao posao od kuće ili posao na daljinu) vrsta je fleksibilnog radnog aranžmana koji zaposleniku omogućuje rad na udaljenom mjestu izvan dozvola tvrtke.

Romani chib
posao na daljinu - buti ko duripa - Buti ko duripa (pendjardo sar buti taro kher numa buti ko duripa) tani fleksibilno bucharno aranzhmani kerola shaipa ko durutno than avrijal e buti.
Ljimba d'Bjaš
Lukru duparte - Putem s lukrem da kase psti Internet
Sinti
Lavoro remoto - Labatarbe phuro ( noto i ta labatares khere o telelabatarbe) ili akordo par labatarbe flesibile kun komputer khere.