Pojmovnik

Srpski
Platforma

Štа znаči reč plаtformа, kаko se može koristiti i kаko vаm to može pomoći? Štа sve može biti nа veb plаtformi?

Romani chib
Platforma - So znachini lafi Platforma. Sar shaj te koristinipe thaj sar te azhutil tumenge? So shaj ovol sa ki web platforma?
Ljimba d'Bjaš
Platforma - Če ij platforma š kum ij putja s koristeš
Sinti
Piattaforma - Ukamela pinelpe i pjataforma du rakarbe ar i pure ta ajutarelto? I puri ses par pjataforma web