Pojmovnik

Hrvatski
Platforma

Što znači riječ Platforma, kako i na koji način se može koristiti i kako vam može pomoći? Što se sve može nalaziti na Web platformi?

Romani chib
Platforma - So znachini lafi Platforma. Sar shaj te koristinipe thaj sar te azhutil tumenge? So shaj ovol sa ki web platforma?
Ljimba d'Bjaš
Platforma - Če ij platforma š kum ij putja s koristeš
Sinti
Piattaforma - Ukamela pinelpe i pjataforma du rakarbe ar i pure ta ajutarelto? I puri ses par pjataforma web