Pojmovnik

Srpski
Obrazovanje – školovanja u CV

Obrazovanje -školovanja navedite period obrazovanja obrnutim hronološkim/vremenskim redosledom (od najnovijeg do starijeg), puni naziv obrazovnih institucija, odsek i smer.

Romani chib
Sikljovipa - ko CV - Sikljovipa - sikavena vakti taro sikljovipa ki hronologija, (taro em nevo dji ko em purano), pherdo anav taro sikljovipaske insitucije, odsek thaj smer.
Ljimba d'Bjaš
Kt škule are in CV - Kt škule are in CV
Sinti
Istrusjone - skolarisasjone in cv - I skuola ke kardal u siro ke cidal i ta partos pur ordine kronologiko(da koa piu nevo a coa piu puro) u lao du skuoli du dipartimento e di diresjon.