Glosar

Slov
izobrazba – šolanje v žviljenjepisu

Izobraževanje – šolanje, navedite obdobje izobraževanja v obratnem kronološkem / kronološkem vrstnem redu (od najnovejšega do najstarejšega), polno ime izobraževalnih ustanov, oddelek in smer.

Romani chib
Sikljovipa - ko CV - Sikljovipa - sikavena vakti taro sikljovipa ki hronologija, (taro em nevo dji ko em purano), pherdo anav taro sikljovipaske insitucije, odsek thaj smer.
Ljimba d'Bjaš
Kt škule are in CV - Kt škule are in CV
Sinti
Istrusjone - skolarisasjone in cv - I skuola ke kardal u siro ke cidal i ta partos pur ordine kronologiko(da koa piu nevo a coa piu puro) u lao du skuoli du dipartimento e di diresjon.