Pojmovnik

Srpski
kurikulum

Grupa kurseva organizovanih oko slične oblasti ili dizajniranih za određene uloge

Romani chib
kurikulum - kurikulum - kedinipa taro kurs kova organizuirimo ko jek tema numa dizajnirimi bashi ulavdi rola.
Ljimba d'Bjaš
Kurikulum - Kare mjare s vjade d posle ili nušte alta.
Sinti
Kurikulum – Grupo di korsi ke Servola ta kares o u kardal come labatarpe par ta Kojaven kola ke rudena.