Pojmovnik

Hrvatski
kurikulum

Skupina tečajeva organizirana oko sličnog tematskog područja ili dizajnirana za određene uloge.

Romani chib
kurikulum - kurikulum - kedinipa taro kurs kova organizuirimo ko jek tema numa dizajnirimi bashi ulavdi rola.
Ljimba d'Bjaš
Kurikulum - Kare mjare s vjade d posle ili nušte alta.
Sinti
Kurikulum – Grupo di korsi ke Servola ta kares o u kardal come labatarpe par ta Kojaven kola ke rudena.