Pojmovnik

Srpski
IP Addresa

Adresa Internet protokola, ili IP adresa, je numerička adresa koja odgovara vašem računaru na mreži. Kada računar želi da se poveže sa drugim računarom, povezuje se na IP adresu tog računara.

Romani chib
IP Addresa - IP Addresa - Adresa taro internetsko protokol numa IP adresa numerichko tani adresa koja tani premalo tumaro rchunari ki mrezha. Kana o rachunari magol te phanolpe avereja, phanelape IP adresaja taro odova rachunari.
Ljimba d'Bjaš
Adresa IP - Toc kompjuterli are broju IP kaše lumja lumili š prezimili
Sinti
Indiriso IP - Jek indiriso ar protocolo internet o indiriso IP.ili indiriso numeriko ke korispondarela ar computer in rete servola sempre par ta konetaresto da ja computer ja vavar.