Pojmovnik

Srpski
Google

pretraživač za informacije koje nas zanimaju ili čitanje i pretraživanje već izbačeni na početku otvaranja stranice na mobilnim telefonima.

Romani chib
Google - than kaj rodol pe informacije kola amenge importantne numa chitipe tha rodipa ko starto te phravol pe e rig ko mobilno telefonija
Ljimba d'Bjaš
Google - Pisti jel tot ktem če nam trebuje
Sinti
Google - Ja motor ta rudes u koa ke interesolto o i letura u rudea paple prima ta pitraves u telefono.