Pojmovnik

Hrvatski
Google

tražilica za informacije koje nas zanimaju ili čitanja i pretraživanja već izbaćenog na početku otvaranja stranice na mobitelima.

Romani chib
Google - than kaj rodol pe informacije kola amenge importantne numa chitipe tha rodipa ko starto te phravol pe e rig ko mobilno telefonija
Ljimba d'Bjaš
Google - Pisti jel tot ktem če nam trebuje
Sinti
Google - Ja motor ta rudes u koa ke interesolto o i letura u rudea paple prima ta pitraves u telefono.