Pojmovnik

Srpski
dijagnoza

Postupak utvrđivanja stanja i procene uzroka i doprinosa tom stanju, na temelju simptoma i toka, i omogućavanje plana nege

Romani chib
dijagnoza - Buti kote dikholape sar e buti akana thaj soj sebepi basho odova stanje, ko temelji taro simptomija, thaj shaisarol plani ko arakhipa.
Ljimba d'Bjaš
Dijagnoza - Knd merđ la doktoru ili specijalisti š zče kt ješ š d če bitjag
Sinti
Diagnosi dei problemi - Karea pringjarento in da kondision u problemi, dikena u kausi da kondisjon par vja da sintomi e rudena ja kura .