Pojmovnik

Hrvatski
dijagnoza

Postupak utvrđivanja stanja i procjene uzroka i doprinositelja tom stanju, na temelju simptoma i tijeka, te omogućavanje plana njege

Romani chib
dijagnoza - Buti kote dikholape sar e buti akana thaj soj sebepi basho odova stanje, ko temelji taro simptomija, thaj shaisarol plani ko arakhipa.
Ljimba d'Bjaš
Dijagnoza - Knd merđ la doktoru ili specijalisti š zče kt ješ š d če bitjag
Sinti
Diagnosi dei problemi - Karea pringjarento in da kondision u problemi, dikena u kausi da kondisjon par vja da sintomi e rudena ja kura .