Pojmovnik

Srpski
Cookie

Mala informacija koja će možda biti potrebna da vas prihvati kada se povezujete na određene servere preko veb pretraživača. Ove informacije se koriste tokom vaše sesije kao sredstvo za vašu identifikaciju.

Romani chib
Cookie - Cookie - Tikno podatko koja shaj te ljolpe kana phanolpe prekalo web aplikacije. thaj odola onformacije koristinenape ki tumari sesija te ovol sar tumari identifikacija.
Ljimba d'Bjaš
Kulaku (d posle) - Knd merđ p Internet š jel štije čine tu ješt ša tunča tu diškiz će vrjaj
Sinti
Biscotto - Ja Broswer web du komputer ke servola par ta konetaresto i identifikinenatu.