Glosar

Slov
piškotek

Podatek, ki ga boste morda morali sprejeti pri povezovanju z določenimi strežniki prek spletnega brskalnika. Te informacije se med vašo sejo uporabljajo kot sredstvo za identifikacijo.

Romani chib
Cookie - Cookie - Tikno podatko koja shaj te ljolpe kana phanolpe prekalo web aplikacije. thaj odola onformacije koristinenape ki tumari sesija te ovol sar tumari identifikacija.
Ljimba d'Bjaš
Kulaku (d posle) - Knd merđ p Internet š jel štije čine tu ješt ša tunča tu diškiz će vrjaj
Sinti
Biscotto - Ja Broswer web du komputer ke servola par ta konetaresto i identifikinenatu.