Pojmovnik

Srpski
bolovanje

radi se o odsustvu zaposlenog sa posla iz hitnih razloga (bolest ili povreda člana porodice).

Romani chib
bolovanje - bolovanje - vakti kana na kere buti sebepi taro nasvalipa numa khoni ki familij nasvalo.
Ljimba d'Bjaš
Bolovanje - Knd ješt bitjag a tunča merđ p bolovanje 7, 210 zle ili kt trebuje
Sinti
Malatia - I quando lea mal, Ia kongedo da labatarbe par motivi urgenti ( malatia o lesjone ta familjare)