Pojmovnik

Hrvatski
Tržište rada

Konkurentnost na tržištu rada je veoma bitan faktor , koji je prisutan svakodnevno jer poslodavci biraju da jedna osoba ima više kvalifikacija ili iskustvo za taj i sl. posao.

Romani chib
than e buchako - Konkurencija ko than e buchako importantno faktori, kova ovol svako dive, soske o manusha kola rodena bucharnen dikhena te jek manush ovol olen po buderi kvalifikacije bashi odoja buti.
Ljimba d'Bjaš
Čine kate lume d lukru
Sinti
Merka du labatarbe - Ta ves piu fjermo in dur merkato du labatarbe ja koa bu impotante ke ila ogni divas perke u raj du labatarbe sernarena ja persona piu fjermi par ja labatarbe kiake