Pojmovnik

Hrvatski
razgovor za posao

službeni sastanak na kojem se podnositelju zahtjeva postavlja niz pitanja s kojima predstavnik poslodavca ocjenjuje je li podnositelj zahtjeva pogodan za posao.

Romani chib
vakeriba bashi buti - slizhbeno kedinipa ano kova manusheske kova magol buti ćhivena pe savena puchipa soleja dikhola pe da li o manush shaj kerol odoja buti.
Ljimba d'Bjaš
Orbit d lukru - Dak kac lukru a tunč merđ ku gazda s urbešt
Sinti
Rakarbe pur labatarpe - Ja riunjon formale in dua karena tuke but dumandi e kun kala tur raj du labatarbe se jal kerdo misto pur labatarbe