Pojmovnik

Hrvatski
ovo je moj CV( curiculum vitae)
CV  je dokument u kome je opisano tko ste, kad ste rođeni, koju ste školu završili, radno iskustvo, jezike koje koristite, vaše poznavanje informatike ili drugih vještina,…
Romani chib
Akava mlo CV - CV odova dokumenti ako kova ramosarol ko sijan tu, kana sijan bijando, tle kontaktija, savi sikavutni agorisardjan, bucharno djandipa, save ćhibja vakere, kobor pendjare informatika thaj aver kle djandipa
Ljimba d'Bjaš
Asta a mev CV-u - Cv jij dokumentu unde am skrijat cine mesk jo, knd mav vut, kontakt telefonu, kare škule am, će štiv s lukru, kare limbe urbesk, kt štiv p kompjuter s lukru š alta će štiv.
Sinti
Cava i mur curriculum (CV) - CV i ja dokumento che pinela cun jal quando vjal pruelto tar kontatti in dar che skuola laureandalto,che labatarpe jal fjermo u cipja che pringjarea da scienze informatica o vavar coa