Pojmovnik

Hrvatski
ljudska prava

Prava u svim područjima ljudskog života za koja se vjeruje da zaslužuju svi pojedinci bez obzira na rasu, spol, vjeru ili drugi socijalni status

Romani chib
ljudska prava - manushikano hakaj - Hakaja ko sa o thana taro manushikano djivdipa basho kola pachalape te sa o manusha kote na dikholape, rasa, djender, pachavipa numa aver socijalno status.
Ljimba d'Bjaš
Pravo alu omului - Država zče če noj kutizem š kum
Sinti
Diriti umani - Diriti in da kroll u norti ke i vita umana ke kroll ili u diriti anka se ili ja vavar rasa,seso,religjone,vavar stato socjale.