Glossario

Italiano
Coordinatore

è una persona il cui compito è organizzare eventi o attività e negoziare con gli altri per garantire che lavorano in modo efficace.

Romani chib
koodinator - koordinatori - Manush kaski buti te organizuinol aktivnostija averenca sar shaj ovol shukar saradnja.
Ljimba d'Bjaš
Kordinator - Omu kare zče čine će u fače š kum
Sinti
Coordinatore - Ja persona ke organisarela par tavel sikuro ke kiake u vavar ke labatarena karenalo misto