Pojmovnik

Srpski
veštine vođenja – liderske veštine

Liderske vještine uključuju skup ličnih atributa, kompetencije vještina i liderske intuicije

Romani chib
vještine vođenja - shaipa taro ingaripa - Akava shaipa ćhivola kedinipa taro ple djandipa, kompetencije thaj intuicije basho ingaripa.
Ljimba d'Bjaš
Ela kare štije s zke će s fčem š kum - Ela kare štije s zke će s fčem š kum
Sinti
Kapacita di leadership - Ja persona fjermi ita but atributi, kompetense i ta karel buth koa.