Pojmovnik

Srpski
veb strаnа

Koje strаnice koristite nа Internetu (Fаcebook, Glаs Slаvoniа, Bаrаnjа Informаcije, Bаrаnjа Oglаsnik IDR)?

Romani chib
web rig - Kola riga koristinenape ko internet (facebook, Glas Slavonije, Baranja info, Baranjski oglasnik idr.)?
Ljimba d'Bjaš
Web partja - Kare web partje ju vez, Facebooke, Glas slavonija
Sinti
Sito web - ke pagini usarea par internet (Facebook,Glas Slavonije,Baranja info,Annunci Baranja, ecc...)