Pojmovnik

Hrvatski
Web stranica

Koje stranice koristite na internetu (facebook, Glas Slavonije, Baranja info, Baranjski oglasnik i dr.)?

Romani chib
web rig - Kola riga koristinenape ko internet (facebook, Glas Slavonije, Baranja info, Baranjski oglasnik idr.)?
Ljimba d'Bjaš
Web partja - Kare web partje ju vez, Facebooke, Glas slavonija
Sinti
Sito web - ke pagini usarea par internet (Facebook,Glas Slavonije,Baranja info,Annunci Baranja, ecc...)