Pojmovnik

Srpski
teške vještine

sposobnost osobe da izvrši zadatak, posao ili aktivnost. Tvrde vještine često se nazivaju tehničkim vještinama

Romani chib
tvrde vještine - zoralo djandipa - shaipa taro manush te kerol e buti numa aktivnost. Zoralo djandipa akharenape tehnikane djandipaja.
Ljimba d'Bjaš
Če štije tare s fake - Dak štije s fake nušte čej grev atunča zče k štije tare s fake
Sinti
Abilita dificili - Ita ves fjermo ta kares koa dificili tipo ta kares cimuni tekniko