Pojmovnik

Srpski
Strani jezici u CV

navedite jezike koje znate i stepen poznavanja (početni, srednji ili
napredni – ili klasifikacija prema evropskim standardima).
Nivoi: A1/2: Osnovna upotreba jezika – B1/B2: Samostalna upotreba jezika – C1/C2 Napredna upotreba jezika
Zajednički evropski referentni okvir za jezike
Ali prvo obavezno navedite vaš maternji jezik

Romani chib
avrijalutne čhibja ko CV - sikaven ćhibja kola djanena thaj kobor djanena (stratno, mashakruno numa angluno - numa klasifikacija premalo evropake standardija) Nivelija: A1/2 Fundono vakeriba - B1/B2: korkoro vakeriba - C1/C2 angluno vakeriba e ćhibjako. Amalikano evropako referentno okviri bashi ćhib, numa maj anglal vakeren koja tumari dajaki ćhib
Ljimba d'Bjaš
Kare limbe maj urbjašte - Kare limbe maj urbjašte
Sinti
Rakarbe frendo in CV - Ta pines misto rakarbe ke ginea e ke livelo pringjareili (pisal,pisal piu but,misto but o klasificasjone ar kamena u normi europee). Tokar: A1/2: Rkarbe tikno – B1/B2: Rakarbe kokaro – C1 – Rakarbe inglan