Pojmovnik

Srpski
stereotip

Tendencija da se klasifikuju i percipiraju svi pojedinci koji pripadaju određenoj grupi na osnovu neadekvatnih informacija, generalizacija, pristrasnosti i ograničene izloženosti

Romani chib
stereotip - stereotip - Klasifikacija thaj percepcija taro manusha kola tane ko nesavo kedinipa ko temelji taro naadekvatno informacije.
Ljimba d'Bjaš
Stereotip - Knd nuštine zče k toc kare nu lukre kust ka sirčija
Sinti
Stereotipo - Ta pensares glei ke certi personi dea grupo il kroll kajek,miga lacj pur paroli du vavar e ke sunena ,generalisasjoni, pregjudisi i esposisjone limitata.