Pojmovnik

Srpski
stažiranje

Rad u organizaciji koja pruža iskustveno učenje i akademske bodove studentima ili pripravnicimakoji rade u organizaciji, ponekad i bez plate, kako bi stekli radno iskustvo ili ispunili uslove za kvalifikaciju.

Romani chib
stazhiripa - Čhiviba ki organizacija koja dola djandipa thaj akademijake bodija studentijenge numa manushenge kola volonterijaa ki organizacija, po dajek drom kerene buti bizo tharja, te shaj ovol olen djandipa numa te pheren so valjanol bashi kvalifikacija.
Ljimba d'Bjaš
Pripravniku - Knd nuš undeva lukri š eja kare are škule t invace kum š če tu s fač
Sinti
Tirocinio - Ja organisasjon ke sikarela u studenti ke labatarena a volti be love par ta venli esperiensa o par ja qualifika .