Pojmovnik

Srpski
Sponzor

osoba ili organizacija koja plaća ili doprinosi pokrivanju troškova događaja zauzvrat za reklamiranje. Osoba koja se obveže da će donirati određenu svotu novca drugoj osobi nakon što je sudjelovala u prikupljanju sredstava organiziranom u ime dobrotvorna organizacija.

Romani chib
Sponzor - sponzori - manush numa organizacija koja pokinol numa azhutinol te ućharen pe troškija taro khanchi te bi olende ovolaj reklama. Manush kova phenol kaj ka dol nesave thajra avere manusheske ako lilja than ko kedinipa taro thajra kova organizuimo sebepi taro dobrotbvorno organizacija.
Ljimba d'Bjaš
Čine žute (sponzor) - Jašte lume kare žut dak trebuje s mduk majduparte in škule s pot s gsesk majbune posle
Sinti
Sponsor - Ja persona ke organisasjon e pleskarela i kopertura du modi u eventi jo vela publicita. Ja persona ke lele vrin abastansa love par ja vavar dopo ke gjaslo kia evento par ta karen pren u love ta karen karita