Pojmovnik

Srpski
socijalna država

Društvo koje preuzima odgovornost za dobrobit svojih građana u područjima zdravlja, zaštite, obrazovanja i financijske sigurnosti

Romani chib
socijalna država - socijalno rashtra - Amalipa kova ljol pi peste puchipa basho shukaripa taro ple manusha ko sastupa, arakhipa, sikljovipa thaj socijalno siguripa.
Ljimba d'Bjaš
Socijalna država - Država kare gndjašte d lumje kum kust, are posle, kase
Sinti
Stato socjale - Ja socjeta ke taparela peske i responsabilita de peskar citadini in dur norti di salute di protesjon ,skuola e sikuresa socjale.