Pojmovnik

Srpski
socijаlni rаd

Socijalni rad je profesionalna delatnost pomaganja pojedincima, grupama ili zajednicama da poboljšaju ili obnove svoje kapacitete za društveno funkcionisanje i da stvore društvene uslove pogodne za ovaj cilj.

Romani chib
socijalni rad - socijalno buti - Socijalno buti tani profesionalno buti basho azhutipa e manushenge, numa amalipenge te ovol po shukar olengoro shaipa basho socijalno funckionishipa thaj te keren pe amalikane shaipa basho akava cilj.
Ljimba d'Bjaš
Socijalno - Mult lumje mjare in socijalno daja će nu lukre š trebuje jej s žute
Sinti
Lavoro socjale (Labatarpe maskar u personi) - Labatarpe socjale ili ativita profesjonale par ta ajutares u vavar par kroll i ta kares kondisjoni socjali lace.