Pojmovnik

Hrvatski
socijalni rad

Socijalni rad je profesionalna djelatnost pomaganja pojedincima, skupinama ili zajednicama da poboljšaju ili obnove njihovu sposobnost za socijalno funkcioniranje i stvaranje društvenih uvjeta povoljnih za ovaj cilj

Romani chib
socijalni rad - socijalno buti - Socijalno buti tani profesionalno buti basho azhutipa e manushenge, numa amalipenge te ovol po shukar olengoro shaipa basho socijalno funckionishipa thaj te keren pe amalikane shaipa basho akava cilj.
Ljimba d'Bjaš
Socijalno - Mult lumje mjare in socijalno daja će nu lukre š trebuje jej s žute
Sinti
Lavoro socjale (Labatarpe maskar u personi) - Labatarpe socjale ili ativita profesjonale par ta ajutares u vavar par kroll i ta kares kondisjoni socjali lace.