Pojmovnik

Srpski
Rezervacija putnih karata

Kupovinа putem Internetа, brze rezervаcije i bezbednosti (odmаh nаkon plаćаnjа, imаte ih nа mejlu i možete ih štаmpаti).

Romani chib
rezervacija taro dromeske karte - Kiniba prekalo internet, sig rezervacija thaj siguripa ( palal pokinipa isitumen kol mejl)
Ljimba d'Bjaš
Rezervare kartie d kalatorie - Poc s kumpir kartija pist Internet
Sinti
Prenotazioni di viaggio - Cines online, prenotares sigo (dopo ke pleskardal ili tute in dar posta e pure ta lesli tele ta stamparesli)